Stigande havsnivåer berör hela världen, i Sverige i synnerhet Skåne. Samtidigt är det svårt att förstå hur det kommer att påverka; planerare, arkitekter, designers och en lokalbefolkning. Hur kan vi som arkitekter hantera en föränderlig kustzon där bebyggelse och infrastruktur hotas? Hur kan vi skapa flexibla lösningar som kan möta ett föränderligt klimat och dess effekter? Än finns inte svaren på dessa frågor, men plattformen för en utvecklad diskussion behöver skapas. Kan vi lära något av konstnärernas metoder, och kan öppna arkitekttävlingar vidga perspektiven? Dessa är frågor som kommer beröras under kvällen. Välkomna!

Carola Wingren, professor vid SLU och moderator för kvällen, introducerar utställningen Vattnet kommer samt tävlingen Open Imagine Skåne. Tomas Germundsson, professor vid kulturgeografiska institutionen vid Lunds universitet, lyfter frågan om stigande havsnivåer i ett skånskt perspektiv.

Två tävlingsförslag från tävlingen Imagine Open Skåne presenteras:
Med reträtt som försvar (Caroline Mårtensson, Karin Görlin, Anna Sofie Persson)
Människan och havet som fick delat 4:e-pris (Anna Nystedt, Lisa Rönnols)

Alternativa (konstnärliga) metoder och kommunikation mellan forskarsamhälle och lokalbefolkning presenteras genom projekt i Höganäs och Holland.

Kvällen avslutas med en diskussion. Välkomna!