Vi bygger mycket i Sverige nu, men hur får vi ihop ekvationen av billigare byggmaterial och en klimatneutral byggprocess? Många förordar ett större industriellt byggande för ökad effektivitet och lägre kostnader – fler och fler företag importerar byggmaterial, byggelement och husdelar från andra länder i Europa. Vad innebär detta för materialens hållbarhet, transporter, energiåtgång, CO2-utsläpp och LCA? Under seminariet jämför vi olika möjliga strategier:

  • Industriellt byggande (byggnadsdelar i fabrik)
  • Montering av byggnadsdelar från andra länder eller andra delar av Sverige
  • Platsbyggt med lokala material
  • Platsbyggt med importerade material
Medverkande
  • Anna Fredriksson, Linköpings universitet, bedriver forskning om bygglogistik. Om hur olika system påverkar hållbarhet och vilka avvägningar man bör göra för att uppnå de bästa resultaten.
  • Henrik Björk, Optimera.
I panelen
  • Anders Ejlertsson, IVL
  • Therese Ask, Woody Bygghandel
  • Ebba Örwall Lovén, Byggmästarn i Skåne
  • Andreas Holmgren, Byggnadsfirman Otto Magnusson
Program

10.30 – Registrering och kaffe
11.00 – 12.00 Anna Fredriksson, Linköpings Universitet
12.00 – 12.45 Lunch & mingel
12.45 – 13.05 Henrik Björk, Optimera
13.05 – 13.50 Diskussion och paneldebatt
13.50 – 14.00 Sammanfattning och avslut

Läs mer >> www.hbsyd.se/225-hallbar-bygglogistik

PLATS: Form/Design Center
ARRANGÖR: Hållbart byggande i syd