Arkitekturens roll i samhällsutvecklingen diskuteras mycket just nu, både på nationell och regional nivå. Torsdagen den 22 februari presenterade Kulturdepartementet propositionen "En ny politik för arkitektur, form, design och hållbara gestaltade livsmiljöer". Tidigare centraliserade nationella funktioner öppnar kontor eller nod i Skåne.

Men vad innebär detta och vilka möjligheter ger det? Vilken förväntan medför detta på att nyttja kraften i satsningarna och höjer ambitionerna för vilken roll arkitekturen får spela i samhällsbyggandet?

Program
  • Proposition om en ny nationell politik för arkitektur, form och design – Fredrik Linder, Kulturdepartementet
  • Arkitekturprogram för staden – Ingemar Gråhamn, Malmö stad
  • Lunds universitets satsningar för samverkan och forskning inom området arkitektur, form och design – Catharina Sternudd, Lunds universitet
  • Perspektiv från arkitektbranschen – från politik till praktik – Katarina Rundgren, Testbedstudio
  • Sveriges Arkitekters pilotsatsning på ett regionalt kontor i Skåne – Gunilla Kronvall, Sveriges arkitekter
  • Nationell satsning på en regional nod för arkitektur, form och design i Sydsverige – Birgitta Ramdell, Form/Design Center

Läs mer om propositionen: www.regeringen.se

PLATS: Form/Design Center
ARRANGÖR: Region Skåne
KOSTNAD: Gratis
ANMÄLAN: Anmäl dig här