Är du arkitekt/stadsplanerare och vill få kontakt med skolor för att höra barn-och ungas perspektiv nar det gäller förändringar i den fysiska miljön? Nyfiken på hur man kan samverka?

Nu arrangeras ett andra seminarium där ni kan mötas och samtala, en fristående uppföljning till det som arrangerades på Dansk Arkitektur Center i maj. Formen blir som tidigare en mix av föredrag och gruppdiskussioner.

Vår talare denna gång: Mania Teimouri, arkitekturkonsulent för barn och unga på Kultur i Väst i Västra Götalandsregionen. Hon kommer att berätta om projekt där barn-och unga gjorts delaktiga i stadsplaneringsprocessen, och där dokumentation och utvärdering lett fram till förslag på en bättre kontinuitet och hållbarhet i framtida projekt.

Processledare workshop: Katarina Carlsson, Platskultur.

PLATS: Form/Design Center
ARRANGÖR: Skoletjenesten Öresund, Skoletjenesten, Ingrid Svetoft Arkitektkontor, Platskultur
KOSTNAD: Gratis
ANMÄLAN: mb@skoletjenesten.dk, tel +45 60228719
30 platser – boka senast 24 september