Detta seminarium är tyvärr inställt.

Ett viktigt mål med att utveckla våra städer är att skapa värden. Men erfarenheter visar att visionära ambitioner om värdebaserad stadsutveckling ofta får stryka på foten för en snäv, monetär syn på värden. I värsta fall kan det som är värdefullt i en stadsmiljö förstöras i en stadsutvecklingsprocess.

I den här workshopen vill vi undersöka hur olika aktörer genom samverkan kan identifiera vilka värden som finns i ett område, för att i nästa steg genom olika insatser och med hjälp av modeller för värdeberäkning kan stödja utvecklingen av de värdena (ekonomiska, sociala, kulturella etc).

Workshopen är ett samarbete mellan Malmö universitet, White och Mistra Urban Futures Skåneplattform, och tar sin utgångspunkt i den planerade utvecklingen av hamnen i Ystad. Vi kommer att lägga ett särskilt fokus på vikten av lärande, eftersom detta är en förutsättning för att hantera och lösa konflikter mellan olika värdeskapande processer.

Vi kommer att inleda med en övergripande presentation från White om hur man kan förstå och beräkna värden i stadsutveckling. Vi kommer att ta upp svenska och internationella exempel på hur man kan arbeta med dessa frågor i praktiken. Därefter kommer en kort presentation kopplad till utvecklingen av Ystad hamn utifrån frågeställningarna ”Vilka värden vill vi värna om och hur kan konst och kultur bidra till att identifiera dessa?"

I nästa steg bjuds deltagarna in till en interaktiv workshop kring olika sätt att synliggöra och beskriva värden. Vi avslutar eftermiddagen med att presentera inspel från deltagarnas arbete.

Deltagare

  • Magnus Johansson, Malmö universitet och Mistra Urban Futures
  • Victoria Percovich, White
  • Josef Sjöberg, White
  • Charlotta Blom, kulturchef Ystad kommun
  • Leila Ekman, stadsarkitekt Ystad
  • Carina Tenngart Ivarsson, planchef Ystad kommun

PLATS: Ystad konstmuseum, St Knuts torg, Ystad
ARRANGÖR: Malmö universitet, White, Mistra Urban Futures,
Form/Design Center
KOSTNAD:
Gratis
ANMÄLAN: seminariet är tyvärr inställt