I staden måste miljöer finnas som ger barn och andra lekfulla möjligheter att uttrycka sin kreativitet. Tidpunkten är just nu rätt, med satsningar på grönt stadsbyggande och förväntat minskat utrymme för bilen etc. Nu måste vi ta chansen att skapa rum och ramar för leken. Stadsrummen som är mångtydiga och föränderliga och ger plats för alla olika liv som pågår där.

Föreläsare

  • Anna Lenninger, landskapsarkitekt Lenninger Lek och Landskap.
  • Pia Westford, Boverket (om nyligen genomförd studie av lokalisering av skolor i den täta staden).
  • Marika Reuterswärd och Claudia Schaper från Kristianstads konsthall pratar om konstgestaltningar till Kristianstads pågående skolprojekt.

Moderator

  • Titti Olsson, Tankesmedjan Movium, chefredaktör för Tidskriften STAD samt mångårigt engagemang kring frågor om barn och ungas utemiljö.

I slutet av seminariet hålls en diskussion med panel och publik som leds av forskare från SLU samt föreläsarna från dagen.

PLATS: Kulturkvarteret Kristianstad
ARRANGÖR: Form/Design Center, Kristianstad kommun, Tankesmedjan Movium
KOSTNAD:
Gratis
ANMÄLAN: senast 8 februari till lina@formdesigncenter.com
(Anmälan är bindande).

Bild borttagen.