Skånes arkitekturpris

Delas varje år ut av Region Skåne i samarbete med Sveriges Arkitekter Skåne till en eller flera skånska arkitekter och byggherrar som premierar en god byggd miljö i Skåne.
www.skane.se/arkitekturpris

Region Skånes designstipendier

Delas varje år ut av Region Skåne till en etablerad designer och en sistaårselev/nyutexaminerad designer som är bosatta och/eller har sin verksamhet i Skåne.
www.skane.se/designstipendier

Ansökningsperioden för 2014 pågår fram till 15 maj.

Bilden visar möbeln Layer Puff av Louise Hederström. Louise fick 2013 Region Skånes designstipendium, etablerad designer.