Professionell design i utveckling av varor och tjänster ger ett mervärde för Skåne. Det gäller såväl marknadsföring av regionen som utvecklingen av den. För att premiera skånska designers i detta arbete delar Region Skåne därför ut två designstipendier varje år à 25 000 kronor, där både arbetet och produkten premieras.

Stipendium till etablerad designer
Som stipendiat ska designern vara etablerad antingen som anställd eller som egen företagare samt verksam i Skåne. Stipendiet ska bidra till att en idé kommer i produktion.

Idén kan vara en tjänst eller produkt där design har en avgörande betydelse. I bedömningen tar juryn hänsyn till strategin bakom arbetet, innovationsnivån, nyhetsvärde, ergonomi, användarnytta, miljökrav och produktionsanpassning.

Stipendium till sistaårselev/nyutexaminerad designer
Till stipendiat utses en eller flera personer som går sista året eller som har avslutat ordinarie universitets- eller högskoleutbildning inom de senaste två åren. Utbildningen ska ha stark anknytning till design. Stipendiaten ska vara bosatt och/eller verksam i Skåne.

Idén kan vara en tjänst eller produkt där design har en avgörande betydelse. I bedömningen av arbetet tar juryn hänsyn till djärvhet, nydanande och lust. Arbetet ska med stor sannolikhet, helt eller delvis, kunna förverkligas.

Läs mer och ansök »