I Cap & Design 2007 skrev Lucas Brusquini (då Magnusson) ett debattinlägg kring avsaknaden på designkritik i Sverige. Magasinet Bang har sedan re-designen 2012 belönats med priser och utmärkelser för sin design- och normkritiska formgivning. Har situationen förändrats? Hur ser den grafiska designkritiken ut i Sverige idag? Finns den överhuvudtaget? Är det enstaka insatser eller finns det en större rörelse? Varför ser det ut som det gör? Hur märks det och vad leder det till?

Detta kommer vi gräva djupare i under nästa Prata! som hålls på Form/Design Center den 30:e maj kl 14-16. Efter samtalet från kl 16 är det release för nummer 3 av tidningen Tecknaren.

I Prata!-panelen denna gång ser vi Dennis Dahlqvist, Design- och konstkritiker, Stefan Nilsson, Trendanalytiker och gallerist, Ingrid Sommar, Kulturjournalist och författare och Lucas Brusquini, Grafisk Formgivare och AD.

Moderator: Ann-Marie Rauer, programledare för SVT:s kulturprogram Sverige!

TID: 30.05.15 kl 14-16, insläpp börjar kl 13.30
PLATS: Form/Design Center
ARRANGÖR: Svenska Tecknare
KOSTNAD: Ingen kostnad men begränsat antal platser.
ANMÄLAN: OSA senast 29 maj till prata@svenskatecknare.se. För att enbart komma på Tecknaren-releasen behöver du inte osa.

Prata! är en samtalsserie som arrangeras av Svenska Tecknare som genom inbjudna gäster fördjupar frågeställningar och aktuella ämnen kring vårt yrkesutövande och bransch, både på hemmaplan och internationellt.