Under de senaste åren har många fantastiska bilderböcker givits ut, spännande bilderboksförlag startats upp och ett levande samtal om bilderboken pågår. Där finns en berättarglädje, en lek med bokformatet, berättelser som riktar sig till barn men också sträcker sig till andra läsare – och inspirerar nya bokskapare. Diskussionen om vad en bilderbok är, och hur den är, kompletteras nu med frågan för vem den är.

Fyra paneldeltagare samtalar från sina olika utkikspunkter: bilderboksskaparens, forskarens och förläggarens.

I panelen ser vi:
Klara Persson, bilderboksskapare och formgivare
Anna Höglund, bilderboksskapare
Ulla Rhedin, bilderboksforskare och kritiker
och samtalsledare är Kristina Hoas, förläggare på Alvina förlag

Bild: Fv uppifrån: Klara Persson, lla Rhedin (foto: Bo Norvell), Kristina Hoas (foto: Snezana Vucetic) Bohm, Anna Höglund (foto: Lilla Piratförlaget)

TID: 17.10.15 kl 14-16
PLATS: Form/Design Center
ARRANGÖR: Svenska Tecknare
KOSTNAD: Ingen kostnad men begränsat antal platser.
ANMÄLAN: OSA till prata@svenskatecknare.se