Den 20 sept 2018 utlystes en tävling ”Open Innovation Call” med uppdraget att ta fram nya innovativa, pedagogiska verktyg för skolmiljö för att öka medvetenheten och kunskapen om de globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030). Målsättningen är att få barn, från förskoleåldern upp till 16 år, att förstå betydelsen av de 17 målen och hur dessa mål är tillämpliga i det dagliga livet.

Tävlingen är öppen fram till den 29 okt, varefter fem finalister kommer att väljas ut. Under ”Open Innovation Day” på Form/Design Center den 16 nov kommer sedan finalisterna presentera sina bidrag och en jury utser en vinnare. Det vinnande förslaget kommer att få professionell rådgivning av projektet Smart Cities Accelerators nätverk av forskare för att omsätta idéerna till verklighet.

Läs mer om tävlingen: www.climate-kic.org/sdg-in-schools

Om Smart Cities Accelerator
Smart Cities Accelerator (SCA) arbetar för en fossilfri framtid och för att skapa smarta städer i Öresundsregionen. Ledande universitet och utvalda kommuner samarbetar för att utveckla hållbara lösningar som bygger på intelligent användning av energi och integrerade datasystem. Projektet fokuserar också på utbildning och inkluderar elever i nya, gröna lösningar då de är framtidens energianvändare.

I SCA ingår Malmö stad, Lunds kommun, Båstads kommun, Köpenhamns kommun och Høje-Taastrups kommun, Malmö universitet, Lunds universitet, Köpenhamns universitet och Danmarks tekniska universitet, samt energibolaget Kraftringen och Høje Taastrups fjärrvärmeverk. Projektet pågår 2016–2019.

PLATS: Form/Design Center
ARRANGÖR: Malmö stad, Lunds kommun, Båstads kommun, Köpenhamns kommun och Høje-Taastrups kommun, Malmö universitet, Lunds universitet, Köpenhamns universitet och Danmarks tekniska universitet
FÖR VEM: Alla
KOSTNAD: Gratis
ANMÄLAN: Ingen anmälan