Projektledare Kerstin Sylwan inleder med presentation av Omforma och studien. Workshopen leds av Barakat Ghebrehawariat, expert på förändringsprocesser, "demokratiagent" och bland annat styrelsemedlem i rättviseförmedlingen.

"Omforma ser mönster för hur pengar och makt fördelas och vilka som inkluderas och exkluderas i designbranschen. Nu vill vi tillsammans med er föreslå hur branschen ska bli mer inkluderande och jämlik. Det här är en inbjudan att delta i idéskapandet! Att i samtal med andra inspirera och vara med och konkret formulera vilken designbransch vi vill ha. Vad kan individer ändra, hur ska företag och skolor göra, vad ska vi ställa för politiska krav?"

Omforma, nya strukturer för designbranschen, jobbar med förändring av designbranschen utifrån jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Projektet ägs av Sveriges Designer och finansieras av PostkodLotteriet.

TID: Onsdag 25.03 kl 17.30-20
PLATS: Form/Design Center
ARRANGÖR: Omforma
ANMÄLAN: simplesignup.se/event/58105