Välkommen till ett frukostseminarium som lyfter idéer och tankar kring demokrati och stadsutveckling. Till idétävlingen Imagine Open Skåne 2030 visade flera av de inkomna tävlingsbidragen på processer som lösningar av olika samhällsutmaningar, till exempel frågor som berör migration, demokrati, medborgardeltagande, social sammanhållning eller civilsamhällets roll. Under detta seminarium får vi höra två inspirationstalare samt tre förslagsställare berätta om sina tankar om vilka processer som de tycker behövs för att arkitektur och design ska bidra till ett mer demokratiskt samhälle.

INSPIRATIONSTALARE:

Victoria Percovich-Gutierrez, Hållbarhetsstrateg, White arkitekter AB. Tomas Wikström, Arkitekt och verksam lärare/forskare på Malmö högskola.

BIDRAGSHÅLLARE:

Joakim Bergquist, Tengbom, för tävlingsbidraget Imagine all the people. Aron Wetterlund, för tävlingsbidraget Botten upp lotsen. Erik Hildorsson, för tävlingsbidraget JallaJallaAllpallarTillAlla.

MODERATOR:

Catarina Rolfsdotter-Jansson.

Frukost finns framdukad från kl 7.45.

PLATS: Form/Design Center
ARRANGÖRER: Region Skåne och Sveriges arkitekter
KOSTNAD: Ingen kostnad
ANMÄLAN: Senast 6 februari via http://utveckling.skane.se/om-regional-utveckling/kalender/samhallsplanering/2017/valkommen-till-seminarieserien-arkitektur-som-utmanar-samhallsutvecklingen/

Ingår i seminarieserien ”Arkitektur som utmanar samhällsutvecklingen”.
Region Skåne och Sveriges arkitekter bjuder in till en seminarieserie som tar utgångspunkt i inkomna förslag i idétävlingen Imagine Open Skåne 2030. Idétävlingen resulterade i närmare 70 förslag med tankar och idéer om Skånes utveckling och framtid.