Deli Ali har studerat produktdesign vid Malmö Högskola och driver sitt eget företag Squares & Dots med fokus på hållbar utveckling.

”Syftet med mitt arbete är att minska överproduktion och överkonsumtion genom avfallsminimering och att uppmana och upplysa människor om ett hållbart konsumtionsbeteende och livsstil. Ambitionen är att skapa ett mervärde i rest- och återanvänt material i form av en funktionell, modern och känslomässigt tilltalande produkt. Tillsammans med ett designteam organiserar vi olika ”materialexpeditioner” där vi åker runt till olika platser och samlar material med designpotential. För mig är materialets kvalitet och karaktär mycket viktigt. Det ligger i mitt ansvar som designer att förse samhället med god och genomtänkt design som berör användaren.”

Som Månadens formgivare visar Deli Ali Kronan, ett projekt som uppmanar till en känslomässig relation mellan produkt och användare.

Månadens Formgivare är en porträttserie som vill lyfta fram en lokal förmåga med koppling till Öresundsregionen och samtidigt visa på det vidgade designbegreppet. Urvalet görs tillsammans med föreningen DISK (Designers i Skåne) och kan vara en enskild formgivare, en grupp eller en producent. Listan över designområden är lång med allt från möbelformgivning, industridesign, arkitektur till mode, illustration, rörlig bild osv.