Professor Donald Mitchell föreläser om ”De offentliga platsernas politiska potential” samt presentation av och med Sveriges Arkitekters akademi för landskapsarkitektur.

Lunchseminarium
Ingen föranmälan eller avgifter, enklare lunch/förtäring serveras så långt maten räcker.

Vi börjar med en kort presentation av Akademin för landskapsarkitektur och fortsätter med seminarium och diskussion med Professor Donald Mitchell. Donald Mitchell kommer att lägga fram tjugo korta argument kring de offentliga platsernas politiska potential och diskutera hur vi, genom det offentliga rummet, kan hitta nya sätt att tänka – som arkitekter, och medborgare.

Sveriges Arkitekters akademi för landskapsarkitektur
Sveriges Arkitekter har uppdraget att vara ämnesutvecklande inom respektive professionsområdet. Uppgiften att leda yrkes- och kunskapsutvecklingen framåt sker bland annat genom att ledamöterna samlar en grupp personer kring ett aktuellt eller angeläget ämne. Ledamöterna utses av Sveriges Arkitekters styrelse. Akademin för landskapsarkitektur utser juryledamöter till Sveriges Arkitekters Sienapris, representerar Sveriges Arkitekter i IFLA (International federation of Landscape Association) och anordnar varje år en seminariedag med fokus på svenska städer

Donald Mitchell är professor i kulturgeografi vid Uppsala universitet. I sitt arbete fokuserar han på samtida och historisk maktkamp över det offentliga rummet och vem som bestämmer över stadens utveckling. Han har skrivit i flera böcker, bland annat: The Right to the City: Social Justice and the Fight for Public Space in America (New York: Guilford, 2003, new edition 2014).

Kursen “Landscape theory in architectural and planning practice” riktar sig till studenter vid landskapsarkitektprogrammets årskurs 4 till 5 i Alnarp. Den har till syfte att utveckla insikt i sådana kritiska idéer som kan fungera som vägledande för såväl förhållningssätt som praktik inom landskapsarkitektur och planering. Genom att förena perspektiv från natur- och samhällsvetenskap med humaniora avser kursen att utveckla en uttömmande förståelse för landskapsarkitekturens och landskapsplaneringens praktik i relation till konkreta exempel på olika nivåer, från region- och stadsdelsnivå och över till en mer detaljerad närmiljö.

Läs mer: www.arkitekt.se/event

PLATS: Form/Design Center
ARRANGÖR: Sveriges Arkitekters akademi för landskapsarkitektur och SLU Alnarp
KOSTNAD:
Gratis
ANMÄLAN: Nej