Hur utvecklar man en stad i ständig tillväxt utan att förlora det fria kulturlivets plats i staden? Påverkar kulturen gentrifieringsprocessen? Hur ser man till att det som en gång lockat konstnärer/kulturskapare till staden finns kvar? Är tillgången till billiga lokaler för ateljéer/repetition/skapande ett absolut krav för ett levande kulturliv?

Deltagare i panelsamtalet

  • Pernilla Conde Hellman, kulturdirektör i Malmö
  • Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö
  • Dorte Bo Bojesen, VD Form/Design Center
  • Mats Hallberg, biträdande kulturchef på Region Skånes kulturförvaltning
  • Cecilia Widenheim, chef Malmö konstmuseum
  • Kulturgeograf (TBC), kulturutövare från Malmö (TBC)

Moderator

Yasemin Arhan Modéer, VD Altitude Meetings

PLATS: Form/Design Center ARRANGÖR: Malmö Stad FÖR VEM: Alla KOSTNAD: Gratis ANMÄLAN: Ingen