Vad skulle keramikproduktion på Bornholm kunna innebära för dig som formgivare? Keramikfabriken Dansk Kaolin startas 2016 av 18 keramiker som värnar om hantverket och vill återskapa möjligheterna för småskalig och miljömedveten produktion av hög kvalitet inom räckhåll.

Välkommen att höra mer om fabriken och tankarna bakom, och diskutera vad keramikproduktion på Bornholm skulle kunna innebära för dig som formgivare!

TID: Onsdag 06.05.15 kl. 17.30-19
PLATS: Form/Design
ANMÄLAN: Facebook