I anslutning till projektet Utvalt anordnas ett inspirationsseminarium med temat Återbruk på Dunkers Kulturhus i Helsingborg.

PROGRAM:
18.30 Inledning
Annhelén Olsson, verksamhetsledare Skånes Hemslöjdsförbund

Prövande produktion
Föreläsning av Jenny Nordberg
Jenny Nordberg är industridesigner och intresserad av hur vi producerar och
konsumerar idag, hur vi gjorde förr och hur vi skulle kunna göra annorlunda framöver. Hennes arbete är utforskande och gränsöverskridande och förhåller sig ofta till vår tids konsumism genom att ställa frågor, belysa eller ge förslag på alternativ. Nordberg utforskar gärna nya metoder och tekniker med utgångspunkt i såväl hantverk som industriella processer. Under sin föreläsning kommer Jenny att presentera några av sina senaste projekt och utställningar samt ge exempel på frågeställningar som hon jobbar
med just nu.
www.jennynordberg.se

Paus med förfriskningar

Håller återbruket?
Föreläsning av Lars Peterson
”Material till återbruk kan komma från olika håll. Det kan vara rester i form av
förpackningar och material med kort livslängd som våra konsumtionsvanor lämnar i sitt kölvatten. Det kan vara något som har gått sönder, men som är av ett användbart material som håller länge. Hur står sig återbruket i relation till hållbar utveckling?” Lars Peterson arbetar som hårdslöjdskonsulent i Örebro län, han kombinerar sin tjänst med egen slöjdproduktion, håller föreläsningar och kurser. Lars var redaktör för boken Slöjden börjar i skogen och han ingår i den arbetsgrupp som tillsammans med Nämnden för hemslöjdsfrågor arbetar med Hemslöjdens miljösidor.
www.slojdhaller.se

20.30 Information om projektet Utvalt
Karin Wiberg, projektkoordinator Utvalt och Pernilla Norrman, Konsthantverkscentrum

UTVALT arrangeras av Konsthantverkscentrum, Skånes Hemslöjdsförbund och Form/Design Center. UTVALT utvecklas med stöd från Region Skåne.
www.utvaltiskane.se/utvalt

TID: Torsdag 27 november kl. 18.30-21
PLATS: Dunkers Kulturhus, Helsingborg
KOSTNAD: Ingen kostnad
ANMÄLAN: https://dinkurs.se/appliance/?event_id=26341
KONTAKT: Annhelén Olsson, 070 - 211 43 93, annhelen.olsson@hemslojd.org
Skånes Hemslöjdsförbund, www.slojdiskane.se