På Form/Design Center visar studion skåpet Dear disaster, de munblåsta glaslamporna Minor Flaws och keramikkollektionerna Milky Way och Biophilia som tagits fram i samarbete med svenska och vietnamesiska hantverksproducenter.

Stoft betyder damm.
Damm - som i miljontals små partiklar i ständig rörelse, som hela tiden ombildas till nya och överraskande konstellationer.

Trion möts i en utforskan av den känslomässiga relation som kan uppstå mellan människa och föremål. Deras arbetssätt bygger på deras olika men kompletterande designprocesser där fokus ligger på att skapa föremål med en personlighet, som stimulerar kreativitet och väcker frågor.

Drivkraften bakom Stofts kreativa processer är att hitta en balans mellan poetisk design och industriell tillverkning. Genom att utforska traditionella produktionsmetoder på ett experimentellt sätt hoppas de kunna utmana dagens prisfokuserade syn på designföremål och bidra till en mer progressiv designscen.

Stoft’s föremål är tillverkade i enstaka exemplar, begränsade upplagor eller i större serier, av studion själva eller i samarbete med skickliga hantverksutövare och producenter.

Läs mer här: stoft-studio.com