Vi tror att det är alla som cyklar i Malmö som har absolut bäst koll på hur vi ska bli en ännu bättre cykelstad. Vi bjuder därför in till ett samtal om cykelstaden Malmö. Ett samtal om cykelns roll, plats och möjligheter. Idag och i framtiden. På plats finns malmöpolitiker med ansvar för cykelfrågor och representanter från Malmö stad som arbetar med cykling. Vi hälsar cykliga Malmöbor, branschfolk och andra intresserade varmt välkomna!

17:00 Välkomna alla cykliga!
Kerstin Gustafsson, gatudirektör Malmö stad
17:10 Inspirerande trendspaning med idéer för framtiden
Christer Ljungberg, Urban Innovation Lab
17:30 Samtal - Hur blir vi en cykligare stad?- med plats för alla. Politiker, cykliga Malmöbor, branschfolk och andra intresserade. Samtalet leds av Christer Ljungberg, Urban Innovation Lab
18.15 Eftersnack
Passa på att prata med beslutsfattare, tjänstemän och cykelvänner. Lämna dina idéer.

facebook.com/ingalojligabilresor