Regeringen utsåg i maj 2014 Malmös stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson till särskild utredare med uppdrag att göra en översyn och föreslå förändringar av den statliga politiken för arkitektur, form och design.
Målsättningen med uppdraget är att uppmärksamma och stärka arkitekturens, formens och designens värden och betydelse för individen, livsmiljön och för en hållbar samhällsutveckling.

Efter presentationen bjuder vi på öl med tilltugg och tillfälle ges till prat och mingel.

TID: Torsdag 15.10 kl 17-19
PLATS: Form/Design Center
ANMÄLAN: http://simplesignup.se/event/65394
Antalet platser är begränsat (först till kvarn). Anmälan är bindande och görs senast 12 oktober
KOSTNAD: Arrangemanget är kostnadsfritt men om du inte deltar (utan avanmälan) debiterar vi dig 500 kr.