Lämna in era fantasifulla förslag på hur man kan utforma små kök och badrum på mindre yta utan att kompromissa med tillgängligheten. Tesen är att man genom smarta design- och tekniklösningar kan minska ytan men bibehålla funktionen. Mindre kök och badrum = fler små lägenheter till lägre kostnad.

All information och instruktioner om hur man tävlar finns på funkyrooms.nu.

Alla får tävla, så var med och påverka era framtida bostäder!