Idétävlingen Funky rooms, initierad av UngBo, vill skapa nya smarta design- och tekniklösningar för små kök och badrum. Finalisternas bidrag visas på Form/Design Center 14-29 mars. Läs mer om utställningen »

PROGRAM
14.00 Stadsbyggnadsnämndens ordförande Karolina Skog hälsar välkommen. Bostadsminister Mehmet Kaplan talar om Sveriges utmaningar i bostadsbyggandet.

14.20 Samtal 1: ”Hur tar vi vidare idéerna från Funky rooms?” Hur har UngBo påverkat Malmös arbete med bostadsfrågan?” Med samarbetspartners, Malmö stads Bo-lots och Karolina Skog, stadsbyggnadsnämndens ordförande Malmö.
Moderator Hannah Wadman, projektledare UngBo.

15.00 Paus

15.10 Samtal 2: ”Vart ska Sverige och Malmö och hur kommer vi dit?” Med bostadsminister Mehmet Kaplan och framtidsspanare från KTH.
Moderator Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör Malmö.

16.00 Prisutdelning samt presentation av förslag, bostadsminister Mehmet Kaplan och förslagsställare.

16.45 Bubbel och mingel

VAD ÄR FUNKY ROOMS?
Under hösten 2014 och vintern 2015 har UngBo i samarbete med JM, MKB och HSB med stöd från Boverket och Malmö stad genomfört en idétävling på temat små smarta kök och badrum. UngBos förhoppning var att få in fantasifulla förslag på hur man kan utforma små smarta kök och badrum på mindre yta utan att kompromissa med tillgängligheten. Deras tes är att man genom smarta designlösningar kan minska ytan men bibehålla funktionen. Mindre kök och badrum = fler små lägenheter till lägre kostnad.