Tre lördagar under våren bjuder vi in till eget skapande. Vi utgår från en av våra aktuella utställningar och under ledning av vår pedagog och inspiratör Maria Harrysson arbetar vi fram egna idéer och realiserar dem.

Kommande:

21 maj 
Imagine Open Skåne 2030. Malmö om 14 år – hur ser det ut? Har du en idé om något som bör finnas? Eller kanske försvinna och ge plats för något annat? Bygg din egen modell.