Intresset för solenergi växer snabbt och solceller kommer att bli allt vanligare i och på våra byggnader i framtiden. Kom och lyssna på erfarenheter och se goda exempel på byggnadsintegrerad solenergi från initierade experter.

Gäster
Kristina Lundberg, BSK arkitekter, Anders Danielsson, WSP och Rickard Nygren, White arkitekter.

Föreläsningen börjar kl.18:00, men dörrarna öppnar kl.17:30. Välkommen!

PLATS: Form/Design Center
ARRANGÖR: Sol i syd
FÖR VEM: Arrangemanget riktar sig till dig som är yrkesverksam inom arkitektur och/eller inom byggsektorn.
KOSTNAD: Gratis
ANMÄLAN: https://simplesignup.se/event/128138