Johanna berättar om sitt arbete Project Precious Trash. Hur kan vi ta vara på våra resurser och använda det material som idag finns närmast i vårt moderna samhälle? I dagens konsumtionssamhälle är det kanske inte ull, trä och lera som vi har ett överflöd av, utan våra sopor som vi kan utnyttja och skapa nytt av.

TID: Lördag 24.09. kl. 14-15.
PLATS: Form/Design Center
KOSTNAD: Ingen kostnad

Foto: Fredrik Sederholm