OBS: Inställt pga sjukdom

”I den liberala förståelsen är dikten en ensam plats. Vilka strategier har funnits för att söka sig bortom individualism och mot solidaritet och kollektivitet genom och med poesin?

Det står nu klart att fascismen återigen har använt sig av kulturen, med diskurser om estetik och yttrandefrihet, för att avancera i Europa. Att för oss hitta motståndsstrategier i skrivandet är en akut uppgift. Kampen om dikten, om vad som är det vackra, kommer att vara grundläggande för kampen om vilket samhället vi vill leva i. Att avidentifiera språket från jaget kan vara en av många strategier. Vi lär oss av våra misslyckanden, av de som har skrivit före oss, och av varandra.”

Konstitutet

N15 – Queera strategier för konstproduktion är en föreläsningsserie initierad av Konstitutet och curerad av Ellen Suneson och Julia Björnberg. Serien är uppdelad i 5 kapitel à 3 föreläsningar och bjuder in svenska och internationella konstnärer och teoretiker. Syftet är att skapa en medvetenhet, inspiration och kunskap om normkritiska frågor och att levandegöra ett pågående samtal kring dessa frågor på den lokala konstscenen.

PLATS: Form/Design Center
ARRANGÖR: Konstitutet. Vid frågor, mejla linnea@konstitutet.se.
KOSTNAD: Kostnad 40 kronor. Betala kontant i dörren eller genom faktura.
ANMÄLAN:
 Anmäl dig på: bokning@konstitutet.se