Jane Rendell kommer i detta samtal diskutera utvecklingen av hennes platsskrivande praxis under de senaste 20 åren med utgångspunk i texten ‘Undoing Architecture’ från 1998. Föredraget kommer fokusera på kärnbegrepp som situering, relation och positionalitet, format av feministiska författare som Gloria Anzaldua, Donna Haraway och Bell Hooks. Jane håller samtalet via länk på engelska.

Jane Rendell är professor i Critical Spatial Practice vid Bartlett School of Architecture, UCL. Hon har introducerat begreppen ”kritisk rumslig praxis” och ”platsskrivning” med böckerna: The Architecture of Psychoanalysis (2017), Silver (2016), Site-Writing (2010), Art and Architecture (2006) och The Pursuit of Pleasure (2002).