Anna Gudmundsdottir modererar kvällens övning och Terese Alstin, ny utvecklare av designområdet på Form/Design Center, kommer också att delta.

Vad skall DISK göra i framtiden? Vilka skall DISK samarbeta med?
Vilka aktiviteter skall vi prioritera så att det känns meningsfullt
och viktigt att vara medlem i DISK?

Alla professionellt verksamma designers inom alla designkategorier är välkomna!

DISK bjuder på fika och mackor.

www.disk.nu