Hur går vi från teori till praktik i dessa kreativa och ofta komplexa designprocesser? Välkommen till den andra konferensen om designens roll och betydelse för hur våra livsmiljöer gestaltas. 

Form/Design Center och Röhsska museet är båda utpekade regionala mötesplatser inom området gestaltad livsmiljö med nationella uppdrag från Kulturdepartementet. Vill du veta mer om den nya politiken för Gestaltad Livsmiljö se här.

 

→ Programmet presenteras i vår 2022.