Design S är Sveriges nationella designutmärkelse som i år delas ut för tionde gången i Svensk Forms regi. Utmärkelsen riktar sig till professionella designer, formgivare, arkitekter, enskilda utövare, producenter och företag som arbetar med design och form i bred bemärkelse.

Ansök senast 30 juni.
Anmäl bidrag här

Svensk Form i samarbete med
Amore Brand Identity Studios, ArkDes, ASFB, Design Region Sweden, Design Sweden, Komm! Sveriges Kommunikationsbyråer, Konsthantverkscentrum, SVID, Svenska Tecknare, Sveriges Arkitekter, Teknikföretagen, TMF (Trä- och Möbelföretagen).