Välkommen till en inspirerande föreläsning av Louise Vogel Kielgast från Gehl Arkitekter om delningsekonomi och urbana gemenskaper. Efter seminariet finns tid för samtal med publiken.

TID: Onsdag 11 maj kl 16-17.30
PLATS: Form/Design Center
ANMÄLAN: form@formdesigncenter.com senast 9 maj
I SAMARBETE MED: ISU och Malmö stad

Efterföljande mingel med tilltugg kl 17.30-18. Välkomna därefter till Bygga kunskap om arkitektur – om kunskapsutveckling i arkitektföretag och spridning av kunskap om arkitektur. Obligatorisk anmälan.