Formgivaren Carina Seth Andersson är utbildad vid Konstfack på linjen för keramik och glas. Hon startade sitt yrkesliv i mitten av 1990-talet med arbeten i såväl glas som stål.

Hennes verk genomsyras av en diskret, varm humor där allt inte behöver vara centralt och perfekt. Rena, avskalade former – ofta geometriska grundformer – fyllda av materialens unika kvalitéer.

Parallellt med sina designuppdrag och studieobjekt har Seth Andersson en lektorstjänst vid Beckmans Designhögskola.

Seth Andersson finns representerad på en rad museer och institutioner, bl. a. Stedeliijk Museum, Victoria & Albert Museum, Nationalmuseum och Röhsska.

"Mitt arbete handlar om proportioner där små förändringar som att lägga till eller dra ifrån och sätta samman, är en process som ständigt pågår, om än långsamt.
Jag är medveten om att mina objekt kan uttrycka en stramhet, men tittar man noga så är de långt ifrån perfekta. Min strävan att renodla en form utan att mista den där nerven som det icke perfekta utgör, är en fortgående process(…)”

Carina Seth Andersson