Vilken typ av kunskap behövs?  Kan flera kontor gå ihop om en viss forskningsfråga? Hur kan den löpande kontakten med den akademiska forskningen förbättras? Hur samlar man konsortier som består av flera kompetenser – inte enbart arkitekter? Hur kan kunskapsutveckling finansieras?

Kom och diskutera dessa och andra frågor som gäller kunskapsutveckling och dela initiativ som sker på kontoren. Vilka utvecklingsprojekt pågår ute på kontoren?

Lisa Daram, Arkus kommer att prata om statlig delfinansiering av arkitekturforskning, satsningen AAR_2014 och tre studier inom fältet sociala faktorer; Medborgardialog – demokrati eller dekoration?, Bygga stad för barn och 15 myter om miljonprogrammen.

Birgitta Ramdell, Form/Design Center berättar om ett uppdrag från Kultur Skåne om att genomföra fyra skånska seminarier med utgångspunkt från forskning och praktik inom form, arkitektur och design.

Vi bjuder på dryck och snacks.

TID: Onsdag 11.05.16 kl 18-20
PLATS: Form/Design Center
ARRANGÖR: Arkus
ANMÄLAN: form@formdesigncenter.com

Välkommen till mingel med tilltugg kl 17.30-18. Passa även på att delta i Dela staden – ett inspirationsseminarium på temat delningsekonomi och urbana gemenskaper samma dag kl 16-17.30. Obligatorisk anmälan.