Mingel, föreläsningar, debatt och diskussion präglar dagarna som genomförs i samarbete med olika organisationer – både lokalt, nationellt och internationellt. Språket är varierat; den 1 september är alla presentationer på engelska (med vissa diskuterande samtal på svenska) och den 2 september är alla presentationer på svenska (samt någon dansk/norsk gäst).

Årets Arkitekturdagar bjuder på spaningar från de fem nordiska huvudstäderna, samtal om skönhet, reflektioner kring digital materiell praktik och hantverkets arkitektur, regionutveckling i Kina, arkitektur i den Antropocena tidsåldern och mycket mer.

Sveriges Arkitekter genomför årligen Arkitekturdagarna i samarbete med Form/Design Center. Detta välbesökta nationella arrangemang är kostnadsfritt och samlar ett stort antal föreläsare, debattörer och samarbetspartners. Eventet lyfter arkitektur i alla skalor – både globalt och nationellt.

Arkitekturdagarna har varje år temat “Framtidens arkitektur och framtidens arkitektroll” och evenemanget genomförs av Sveriges Arkitekter på Form/Design Center. Arkitekturdagarna 2021 är uppdelade i fyra halvdagar med varsitt fördjupat tema. 

Onsdag 1 september

ARCHITECTURE IN THE ANTHROPOCENE (ENGLISH)

Har vi gått in i en ny tidsålder, en där människan har påverkat alla naturliga system på planeten? Det menar forskare som under de senaste 20 åren har lyft fram antropocen som ett begrepp för att beskriva människans roll i planetens förändringar, förändringar som har accelererat sedan 1950-talet.Lyssna på presentationer om antropocen och på samtal om hur det påverkar rollen som arkitekt.

9.00 Välkomna till Arkitekturdagarna 2021

9.15 The Anthropocene and its implications for environmentalism

9.50 A world of limits

11.15 The architect in the Anthropocene


 
ARCHITECTURE IN A GLOBALISED WORLD (ENGLISH)

Vi spanar ut I världen och möter globala kolleger och deras tankar om allt ifrån regional utveckling i södra Kina, via internationella hållbarhetsfrågor där ingenjörskonst möter arkitektur, till digitala verktyg och hantverk i Melbourne.

13.00 Välkomna

13.10 Worlds less traveled

13.40 Urban design and global challenges

14.10 Urban experimentation on a Greater Bay Area scale

14.50 Architecture of new balance

15.05 Towards regenerative design

15.45 Digital material practice: the agency of making

16.45 The design of the encounter
 

 

Torsdag 2 september

DÅ, NU OCH FRAMTID I ARKITEKTUREN (SVENSKA, NORSKA, DANSKA)

Under förmiddagen blickar vi först bakåt med reflektioner från bomässan Bo01 i Malmö, 120 års svensk arkitekturhistoria och världskände Sigurd Lewerentz. Vi spanar framåt bland annat mot H22 i Helsingborg, mot skönhet i framtidens arkitektur, barns egen rätt i staden och mot fastighetsutveckling post-pandemin.

9.00 Välkomna

9.10 Sigurd Lewerentz, dödens och livets arkitekt

10.00 Bo01 fortfarande relevant

10.20 En tidsmaskin av papper – 120 år av välfärdsbygge

10.40 Livsviktigt, ett samtal om inredningsarkitektur

10.55 H22, stadsutveckling som testar nya lösningar

11.10 Skönhet och arkitektur

11.25 De nya normala

11.50 Barn i egen rätt. Förändrar det planering, arkitektur och design?

 
ARKITEKTURSAMTAL I NORDEN (SVENSKA, NORSKA, DANSKA)

Finns det en nordisk arkitektur och finns det gemensamma utmaningar och mål framåt? Hör fem nordiska stadsarkitekter/stadsbyggnadschefer berätta om sina städers visioner, utmaningar och aktuella projekt. Vi får även lyssna till presentationer om hållbar konsumtion och produktion i Norden, om kritiken och dess relation till arkitekturpraktiken, och om vad som händer inom New European Bauhaus.

13.00 Välkomna

13.10 Nordisk spaning – Köpenhamn, Stockholm, Helsingfors, Reykjavik och Oslo

14.50 SUSTAINORDIC – mer än bara hållbara nordiska initiativ

15.10 Jävla Kritiker!

15.35 New European Bauhaus – vad betyder det för arkitekterna och för no(r)den?

15.55 Avrundning, tack för i år

Mer information om programmet hittar du på arkitekt.se ››

 

Arkitekturdagarna på Form/Design Center är ett öppet evenemang med fritt inträde. Vi kommer vid tidpunkten följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring allmänna sammankomster.