Svensk Form Syd - Form/Design Center har till 2015 års Formbärare för Skåne utsett Christer Larsson, Stadsbyggnadsdirektör i Malmö stad, med motiveringen:
I översynen av den nationella politiken för form, arkitektur och design - Gestaltad livsmiljö - lyfter Christer Larsson fram ämnesområdets stora betydelse för den enskilda människan och för en hållbar samhällsutveckling.

Formslaget korar regionala Formbärare över hela landet för att manifestera designens kraft. Samtidigt firar vi att föreningen Svensk Forms fyller 170 år. Svenska Slöjdföreningen bildades den 6 oktober 1845 av Nils Månsson Mandelgren, som startade en ritskola för hantverkare, det som sedan skulle bli Konstfack. Därefter har en rad verksamheter knoppat av Svensk Form. I år välkomnar vi även två nya regionalföreningar: Stockholm och Värmland. Vi är nu 13 regionalföreningar.