Varje år utlyser Region Skåne i samarbete med Sveriges Arkitekter Skåne ett skånskt arkitekturpris som premierar en god byggd miljö i Skåne. Priset lyfter upp och premierar god byggd miljö i Skåne som ser till helhetsperspektivet med rumsliga samband, som till exempel landskap och friytor. En aktuell fråga är hur platsers kvaliteter tillvaratas och utvecklas vid nybyggnation – både i dag och i framtiden.

Kvällen leds av jurymedlemmarna Caroline Dahl och Agneta Hammer.

Mingel från 17:30 och föredragen börjar 18.00. Bjud gärna in kollegor, vänner, studiekamrater.

PLATS: Form/Design Center
ARRANGÖR: Sveriges Arkitekter Skåne
KOSTNAD: Gratis
FÖR VEM: Alla
ANMÄLAN: Ingen

Sveriges Arkitekter Skåne anordnar regelbundet ABAR – kvällar med mingel och föreläsningar på Form/Design Center. Målsättningen är att erbjuda medlemmar en plats att mötas, diskutera och fördjupa sig i ämnet arkitektur; inredning, landskap, hus och stadsbyggnad.