Både goda exempel och studier visar att det finns ekonomiska vinster i social hållbarhet i stadsutveckling. Trots detta är det ofta svårt att få gehör för de mjuka värdena i projekt. Genom att kunna visa på sambanden mellan social hållbarhet och ekonomi kan beställaren få de affärsmässiga argument som behövs. Arkitekter har stor nytta av kunskap om både framgångsfaktorer och drivkrafter i socialt hållbar stadsutveckling. Men måste man kunna räkna på allt? Social hållbarhet går att kvantifiera – men det gäller att hitta de relevanta parametrarna om det ska vara meningsfullt att mäta.

Mia Söderberg är arkitekt och ekonom med särskilt intresse för lönsamhet i social hållbarhet i arkitektur och stadsutveckling. Sedan 2012 arbetar hon på ÅF Samhällsplanering med frågor inom hållbar stadsutveckling.

TID: Tisdag 8 april kl 18-20
PLATS: Form/Design Center på Johan P, Hjulhamnsgatan 5
ARRANGÖR: Sveriges Arkitekter Skåne