Joanna Heilig
Arkitekt från Lund och medlem i Arkitekter Utan Gränser, aktiv i organisationens mångåriga samarbetsprojekt med våra palestinska kollegor i Hebron Rehabilitation Committe. Föredraget handlar om den uråldriga staden Hebron och det modiga och trägna arbete, som under svåra yttre omständigheter uträttas för att värna dess fysiska och sociala överlevnad. Det är en delvis surrealistisk berättelse från en plats, där vägar byggs för att åtskilja i stället för att förena, kulturens makt står mot maktens kultur, mångfald mot renhetsdrömmar, och koloniseringens arkitektur mot en som står för värdighet och överlevnad.

Erika Bergström och Axel Thorén
Landskapsarkitektstudenter vid SLU. Deras examensprojekt är en studie över möjligheter för barns deltagande i planeringen av sin utemiljö. De kommer att prata om den fältstudie de genomförde i sydvästra Uganda i ett utvecklingsprojekt som drivs av Arkitekter utan gränser tillsammans med den lokala organisationen St. Catherine vocational development.

TID: Tisdag 05.05 kl. 18-21 (lättare förtäring från 17:30)
PLATS: Form/Design Center
KOSTNAD: Ingen kostnad
ARRANGÖR: Sveriges Arkitekter Skåne
FACEBOOK: https://www.facebook.com/events/1435438563421126