Henrietta Palmer är professor i arkitektur på Mejan Arc/ Kungl. Konsthögskolan. Sedan 2005 har hon utvecklat och ansvarat för post-master programmet Resources, som i ett tvärvetenskapligt rum undersöker städer utifrån frågeställningar om klimatförändringar, energitillgång, en utvecklings kritik, rumslig rättvisa, förändrings dynamiker och biologisk mångfald. Fokus har första hand riktat sig mot städer i det sk globala syd där Staden utsätts av en dubbel konflikt - en kraftig befolkningstillväxt och moderniseringsprocess parallellt med konsekvenserna av ett förändrat klimat och ojämlikt fördelade resurser. Under ett sista och avslutande år har Resources undersökt den svenska staden utifrån temat migration och urban utveckling.

TID: Onsdag 10.06.15 kl 18-21. Lättare förtäring serveras från 17.30.
PLATS: Form/Design Center
FACEBOOK: https://www.facebook.com/events/390042454532040