Utredningen Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design tillsattes med uppdraget att göra en översyn av den nuvarande politiken för arkitektur, form och design och föreslå en ny politik för området. Syftet med uppdraget är att stärka arkitekturens, formens och designens värde och betydelse för individen, livsmiljön och den hållbara samhällsutvecklingen.

Malmös stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson berättar om den statliga utredningen där han var särskild utredare.

TID: Onsdag 17.02 kl. 18-20 (lättare förtäring från 17:30)
PLATS: Form/Design Center
KOSTNAD: Ingen kostnad
ARRANGÖR: Sveriges Arkitekter Skåne