COBE är ett internationellt arkitektkontor etablerat i Köpenhamn år 2005 av arkitekten Dan Stubbergaard. COBE förvaltas och ägs av densamme, och sysselsätter runt 75 dedikerade arkitekter, byggnadsingenjörer, landskapsarkitekter och stadsplanerare.

I denna professionella gemenskap utvecklar COBE specifika innovativa lösningar för varje enskild uppgift, med färdigheter som inkluderar det fysiska förverkligandet av arkitektur, stadsplanering och forskning. COBE:s syn på arkitektur, planering och forskning är alltid att vara visionärt i sin ambition och ansvarsfullt och sympatiskt i resultatet.

COBE vill vara en arkitektonisk brännpunkt för det sociala rummet i våra städer och byggnader. Firmans projekt bygger därför på den särskilda potentialen i varje plats och har genom hela projektet en vilja att skapa mervärde för de människor och lokala miljö som ska ta över och forma våra byggnader och städer i framtiden. Att bygga social och hållbar infrastruktur för människors liv.

Obs! Föreläsningen hålls på engelska.

TID: Torsdag 28.01 kl. 18-21 (lättare förtäring från 17:30)
PLATS: Form/Design Center
KOSTNAD: Ingen kostnad
ARRANGÖR: Sveriges Arkitekter Skåne
FACEBOOK: www.facebook.con/events