På 80- och 90-talet gjorde persondatorn sitt intåg i de privata hemmen. Man visste inte riktigt vad den skulle användas till alla gånger och man undrade lite förstrött vem som skulle skicka mail till den där hotmail-adressen man skaffat.

Idag är läget ett annat. I de flesta hem idag finns det minst en dator, kanske ett antal smartphones och någon ipad, vilket möjliggör ständig uppkoppling. Datorn och nätet har blivit ett till synes oändligt verktyg som tagit sig in i alla branscher på ett eller annat sätt. Den underlättar vardagen men den tar också över.

Många yrken som tidigare handlat om traditionella hantverk har i dag ersatts av datorer. Synen på hantverket har förändrats och förenklats till något tillgängligt för var och en att utöva, med eller utan djupare kunskap. Samtidigt är konkurrensen enorm när hela världen blir en enda spelplan.

Förändrar forum som Instagram, Youtube och Facebook uppfattningen om kvalitet? Betyder flest Likes också att det är bäst? Ser vi en utveckling mot en ny sorts elit med definitionsföreträde eller skapas det utrymme för fler olikheter? Hur ser utvecklingen ut och hur förändras uttrycken? Vad är kvalitet idag och vem bestämmer det?

Under ledning av journalisten Matilda Alborn kommer vi att fundera högt över detta tillsammans med Tobias Nyman, Realization Director på Ubisoft Massive Sweden, Matilda Plöjel som arbetar som grafisk formgivare och förläggare för mikroförlaget Sailor Press, Andreas Nilsson, regissören bakom bland annat the Epic Split, Helena Ohlsson, illustratör som vi känner igen från Bong i Sydsvenskan och Martin Thörnqvist, omvärldsanalytiker på Media Evolution och musikproducent.

Lördagskaffe eller te med en liten kaka eller två finns att köpa.

TID: Lördag 1 mars kl 13 – 16
PLATS: Form/Design Center på Johan P, Hjulhamnsgatan 5.
KOSTNAD: Ingen kostnad
ARRANGÖR: Svenska Tecknare
ANMÄLAN: Först till kvarn, senast den 26 februari till syd@svenskatecknare.se