Dr Catharine Rossi är designhistoriker och intresserar sig för att forska, skriva, tala och undervisa om designpraktiker från förr till idag. Under 2011 avslutade hon forskningsprojektet, Modern Craft: History, Theory and Practice (AHRC Collaborative Doctoral Award) vid Royal College of Art/Victoria & Albert Museum, institutionen för Designhistoria. Avhandlingen omprövade efterkrigstidens italienska designhistoria genom att introducera en ny konsthantverksmässig tolkning. Forskningen kommer att publiceras som Crafting Design in Italy: From Post-War to Postmodernism, (Manchester University Press, 2015).

Rossis intressen inbegriper museer och curatorisk verksamhet och hon har arbetat med utställningar för bl.a. Venedigbiennalen och Victoria & Albert Museum i London, däribland Postmodernism: Style & Subversion 1970 – 1990, där hon även bidrog med en katalogessä. Förutom att skriva för akademiska tidskrifter som Journal of Design History, Design and Culture och The Journal of Modern Craft, så medverkar Rossi även som kritiker och skribent i publikationer som Crafts, Disegno och Domus.

Rossi är inbjuden till Sverige som en del av Iaspis internationella expertbesöksprogram för formområdet i samarbete med Form/Design Center. Hon kommer att besöka Malmö och Stockholm för att träffa yrkesverksamma inom design-, konsthantverkhantverks- och arkitekturområdena.

För mer information kontakta Iaspis programsamordnare för formområdet, Annika Enqvist: ae@iaspis.se eller Johanna Sjögren Duthy, Form/Design Center: johanna@formdesigncenter.com.

Föreläsningen hålls på engelska.

TID: Tisdag 9.9 kl 17.30-20
PLATS: Form/Design Center
ARRANGÖR: Iaspis och Form/Design Center