Regeringen utsåg i maj Malmös stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson till särskild utredare med uppdrag att göra en översyn och föreslå förändringar av den statliga politiken för arkitektur, form och design. Utredningen går under namnet Gestaltad livsmiljö och ska bli klar 1 oktober 2015.

Under hösten och våren 2014 anordnas konferenser i Malmö, Göteborg, Umeå och Stockholm. De fyra konferenserna kommer att ha olika teman, kopplade till utredningens direktiv. Endast för inbjudna gäster.

Konferens i Malmö 24 oktober kl 12.30-16
Endast för inbjudna gäster.
Tema: Den gestaltade livsmiljöns utmaningar: Drivkrafter och motkrafter
Moderator: Anders Mildner, journalist och författare

Program:
12.30–13.00 Introduktion och presentation av utredningen med Christer Larsson
13.00–13.45 Allmän öppen diskussion kring Gestaltad livsmiljö
13.45–14.15 Kaffepaus
14.15–15.00 3 x Talare:
Anna Balkfors, projektledare i Malmökommissionen/Områdesprogram för
ett socialt hållbart Malmö.
Pelle Ehn, professor i interaktionsdesign vid Institutionen för konst, kultur och kommunikation Malmö högskola. Tredje talare meddelas inom kort.
15.00–16.00 Öppen diskussion kring temat med publik och panel
ca 16.00–17.00 Mingel med vin och enklare tilltugg.

För mer information om utredningen: www.regeringen.se/sb/d/18248/a/240409