Studio Laucke Siebein är en designstudio baserad i Amsterdam och Berlin. Dirk Laucke och Johanna Siebein arbetar med kreativa strategier, dynamiska identiteter, bokdesign och webbdesign för såväl kulturella som kommersiella kunder. Bland deras kunder märks bland andra: Frieze Magazine, Kunsthal Rotterdam, University of Applied Sciences Düsseldorf och Akzo Nobel.

ATWTP är en dansksvensk grafisk designstudio baserad i Köpenhamn. Deras arbetsfält inom grafisk design är bred; de arbetar med små och stora kunder, kommersiella som kulturella; formger mindre identiteter, konstböcker, varumärkesstrategier samt produkter, textilier och småskaliga ting. Bland kunderna finns Moderna Museet Malmö, Hay, Skagerak, & Tradition, Stilleben.

Drawing room görs i samarbete med Svenska Tecknare Syd.
Projektet genomförs i samverkan med Iaspis, Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer.

TID: Torsdag 10.12.15 kl. 17.30-20
PLATS: Form/Design Center
KOSTNAD: Fritt inträde