Moa Liew och Christel W. Nisbeth är arkitekter och driver sedan 2011 studion Within Walls som arbetar med medskapande i byggprocesser genom film, utställningar, utbildning, teori och kunskapsspridning. Within Walls arbete ligger i spänningsfältet mellan arkitektur, konst, teori och praktik.

Projektet Arkitektur & Lindring som visas på Form/Design Center är en del av ett forskningsprojekt som finansierats av Realdania och den tillhörande filmen har visats på bland annat Arkitektur-och Designfilmfestivalen i New York, Athen, Doc Lounge och ArkFilm Lund.

FRÅGOR & SVAR
Vad heter ni?
Moa Liew & Christel W. Nisbeth

Var är ni födda?
Linköping / Köpenhamn

Hur gamla är ni?
30 år / 28 år

Var bor ni?
Malmö / Köpenhamn

Vad sysslar ni med?
Vi är arkitekter och driver studion Within Walls som arbetar med medskapandeprocesser genom film, utställningar, utbildning, teori och kunskapsspridning.

Favoritplats?
En öde ö i Östergötland / Var som helst under vattenytan

Favoritmaterial?
Trä

Favoritarkitekt?
Ben & Sebastian / Diller & Scofidio

Favoritfärg?
Blågrön / Oxblodsröd

Vad inspirerar er?
Konst, humor, film och fin scenografi. Roy Andersson, Peter Greenaway, Lernert & Sander, Studio Total, Jan Švankmajer, David Lynch mfl.

Er vision/affärsidé?
Vår vision är att förbättra framtidens byggda miljö genom att demokratisera och optimera dialogen mellan alla inblandade parter i en byggprocess. Detta gör vi genom att utveckla nya dialogverktyg som fungerar på tvärs av kompetenser, som fångar och formulerar de värden av arkitektur som annars kan vara svåra att diskutera och värdera.

Största misstag?
Att vi inte tidigare under utbildning skaffade oss egna förebilder för hur en arkitekt bör vara dvs, svartklädd man, ensamt geni och smakpolis. Och, att vi firar för dåligt när vi är färdiga med ett projekt.

Drömprojekt?
Ett drömprojekt skulle innebära att i tvärvetenskapliga samarbeten tillsammans med boende kunna lösa några av de utmaningar som samhället står inför just nu. Bostadsbristen, flykting- och integrationsutmaningar, nya klimatverkligheten, upprustning av miljonprogrammet.

Nästa projekt?
Vi är just nu igång med ett antal större projekt. Dels ingår vi i ett tvärvetenskapligt projekt i Köpenhamn där vi utvecklar ett digitalt dialogverktyg för Danmarks framtida klimatanpassning som ska fungera mellan ansvariga för dagvattenhantering, kommuner och medborgare. Dessutom är vi igång med att göra en film om Skissernas Museum i Lund med utgångspunkt i ombyggnationen av muséet och skissen som redskap i den kreativa processen. Vi är även med-arrangörer av en kortfilmstävling som berör ämnet om ”affordable housing” som utlyses snart.

Månadens Formgivare är en porträttserie som vill lyfta fram en lokal förmåga med koppling till Öresundsregionen och samtidigt visa på det vidgade designbegreppet. Urvalet görs tillsammans med föreningen DISK (Designers i Skåne) och kan vara en enskild formgivare, en grupp eller en producent. Listan över designområden är lång med allt från möbelformgivning, industridesign, arkitektur till mode, illustration, rörlig bild osv.