Vem byggs det för och vems drömmar uppfylls i dagens städer? Hur ser stadsbyggnadsprocesserna ut ur ett invånarperspektiv? Hur och vem kan påverka vid förändringar av den gemensamma stadsmiljön, vid nybyggnader och ombyggnader? Hur kan arbetet mot större insyn och medverkan från invånare se ut? Vad händer i Skåne och hur kan invånares kunskaper och engagemang tas till vara?

Ett av fyra seminarier arrangerade av Form/Design Center med stöd av Kultur Skåne. Vad händer i Skåne, hur kan vi tillsammans bidra till en bra livsmiljö och hur kan vi ta tillvara kunskaper och engagemang från praktiker, forskare och de som bor och verkar i vår region?

I samtalet under förmiddagen som leds av Lars Mogensen deltar:

Anna Heide, CSR-chef på det kommunala bostadsföretaget MKB i Malmö med erfarenheter från SABO:s nationella utvecklingsprojekt som har som mål att hitta framkomliga vägar till en hållbar integration.

Carina Listerborn, professor i stadsbyggnad vid Malmö högskola och studerar hur olika maktrelationer påverkar urbana utvecklings- och förändringsprocesser.

Marianne Dock, programarkitekt på stadsbyggnadskontoret i Malmö och arbetar bland annat med sociala konsekvensbedömningar i stadsplaneringen.

Martin Grander, doktorand vid Malmö högskola och studerar staden ur ett maktperspektiv, med fokus på kropp, plats, rum och vardagslivserfarenheter.

Olof Andersson, delägare till Fastighets AB Trianon och som med stort engagemang bidrar till nytänkande fastighetsförvaltning.

Eftermiddagen ägnas åt diskussioner, ledda av Victoria Percovic, White Arkitekter. De aktuella projekten är hämtade från Helsingborg, Lund och Malmö. Stanna också kvar en stund och mingla, huset är öppet till klockan 19.00.

VAR: Form/Design Center, Malmö
NÄR: 29 september kl 9.30-16.30, mingel 16.30-19
KOSTNAD: Ingen kostnad, men om du anmäler dig och sedan inte dyker upp tar vi ut en avgift om 300 kr.
ANMÄLAN: FULLBOKAT

MED STÖD AV Region Skåne

I SAMVERKAN MED Mistra Urban Futures, Tankesmedjan Movium, Mötesplats Social Innovation och ArkDes inom ramen för satsningen Bo. Nu. Då.

TACK TILL Centrum för fastighetsföretagande, Kommunförbundet Skåne, Skånskt bostadsnätverk, och Sveriges Arkitekter.

DE FYRA SEMINARIERNA:
Urbana gemenskaper, Ystad, 18 oktober »
Kvalitet/Kvantitet, Helsingborg, 25 november »
Designprocesser, Kristianstad, 6 december »