Slöjdcraft är ett interaktivt projekt med målet att öka förståelsen för hantverk, form och slöjd i vardagen. Vi vill svara på frågan; ”Varför har vi slöjd?” Detta görs genom att barnen, liksom i dataspelet Minecraft, skapar en fiktiv värld. I Slöjdcraft är världen dock tredimensionell och skapad med slöjdens material och verktyg.

Upplägget är i korthet följande;
Alla klasser kommer på ett studiebesök på Form/Design Center. Vi tittar på de aktuella utställningarna och besöker butiken. Barnen får leta efter slöjd och fundera på om se sett något som de skulle kunna göra själva, i slöjden eller hemma. Vi öppnar upp för en diskussion kring vem/vilka det är som bestämmer hur saker, kläder, hus och allt annat vi omger oss med i världen ska se ut. Vem är det sen som gör dessa saker? Barnen får därefter i uppdrag att skapa en egen värld och som ska ställas ut på Form/Design Center till våren. En gemensam brainstorming hålls som följs av eget skissande. Skisserna tas sedan med till skolan.

Under ett antal veckor ska eleverna i skolan utveckla och realisera sina skisser. Arbetet följer läroplanen för terminen samtidigt som vi uppmuntrar fritt skapande och kombinationer av tekniker och material. Vi ser gärna samarbeten mellan hård och mjuk slöjd. Projektet är tänkt att ses som en ram för det ordinarie arbetet i skolan och vi uppmuntrar till ämnesintegration, exempelvis i form av temastudier. Arbetet kan följas på Slöjdcrafts blogg och instagramkonto. På så sätt kan klasserna som deltar i projektet följa och kommentera varandras arbeten. Under det egna arbetet på skolan kommer projektets pedagog att finnas med genom Skypesamtal och studiebesök. Skypemöten mellan olika skolor är också en möjlighet.

Slutresultatet redovisas sedan i den faktiska utställningen vi bygger upp på Form/Design Center. I den stora entréhallen presenteras elevernas värld i en passande scenografi. Ett par vernissager hålls så att barn från olika skolor kan mötas live. Kanske vill de berätta om sitt bidrag till världen för varandra.

Medverkande skolor läsåret 16/17:
Fågelbäcksskolan Trelleborg
Midgårdsskolan Röstånga
Skanör Falsterbo Montessoriskola

Bilder från pilotprojektet 2015 finns att se på www.slojdcraft.se

För mer information kontakta Maria Vieweg maria@formdesigncenter.com

Image removed.