Vad står på spel till följd av klimatförändringarna? Vems värden ska värnas? Hur tar vi fram information om vilka platser som är viktiga för medborgarna? Hur kan informationen användas i planeringen? Detta är frågor som kommer att ventileras.

Medverkande: Kristina Blennow, SLU och Tomas Germundsson, Lunds universitet.

Arrangeras i samband med utställningnen Vattnet kommer!